1. Giám đốc:  Phạm Mạnh Cường
 • Ngày tháng năm sinh:   20/5/1979
 • Trình độ chuyên môn:   Đại học Quản lý Văn hóa
 • Trình độ lý luận chính trị:   Cao cấp
 • Điện thoại:   Cố định: 02153.825.251  - Di động:  0915067791
 • Địa chỉ mail:   manhcuongttvhdb@gmail.com

 

 1. Phó Giám đốc:  Dương Thị Thanh
 • Ngày tháng năm sinh:   5/9/1966
 • Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Luật
 • Trình độ lý luận chính trị:   Cao cấp
 • Điện thoại:   Cố định: 0215.3382.8565   -  Di động: 0945538055
 • Địa chỉ mail: duongthanh.dadb@gmail.com

 

      3. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hương

 • Ngày, tháng, năm simh:   10/8/1968
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Tài Chính - Kế toán
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Số điện thoại|:  Cố định: 0215.33836.466  -  Di động: 0834.828.063 - 0398.996.981
 • Địa chỉ mail:    huong100868@gmail.com

 

 1. Phó Giám đốc:  Phạm Thị Tuyết Mai
 • Ngày tháng năm sinh:   14/05/1969
 • Trình độ chuyên môn:   Cử nhân văn hóa
 • Trình độ lý luận chính trị:   Trung cấp
 • Điện thoại:   Cố định: 0215.33737.423  -  Di động: 0988.398.423
 • Địa chỉ mail: maiphsdb@gmail.com
 •  
 1. Phó Giám đốc:  Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Ngày tháng năm sinh:   07/9/1972
 • Trình độ chuyên môn:   Đại học Quản lý Văn hóa
 • Trình độ lý luận chính trị:   Trung cấp
 • Điện thoại: Cố định:   0215.33813.572  - Di động:  0912.377.982
 • Địa chỉ mail:   thanhhuongbdm9@gmail.com

 

 Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 5.636.939
Online: 46
°