Nhảy sạp Hội xuân
Lễ Khửn cẩu.
Nghi thức bỏ vào giường cưới của đôi vợ chồng trẻ một bé trai và bé gái, mong đôi vợ chồng sinh cả con trai và con gái.
Gia đình nhà trai mang lễ vật sang nhà gái tổ chức lễ cưới.
Thổ cẩm dệt truyền thống dân tộc Thái
Đường về bản

 Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 5.613.729
Online: 26
°