Sáng ngày 12/12, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên, Bảo tàng tỉnh Điện Biên tổ chức Triển lãm ảnh tư liệu chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ II năm 2014.

Triển lãm gồm hơn 100 bức ảnh giới thiệu hình ảnh Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với đồng bào các dân tôc tỉnh Điện Biên và một số thành tựu về công tác dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh Điện Biên trong những năm qua. Đây là những tư liệu quý nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về tình cảm của Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, hình ảnh hoạt động, thành tựu của 19 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tăng cường tình đoàn kết tôn trọng giúp đỡ nhau cùng phát triển.

TT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 5.638.945
Online: 82
°