Năm 2014, Bảo tàng tỉnh Điện Biên đã trưng bày 8 cuộc triển lãm đón 25.000 lượt khách thăm quan.

Phòng Trưng bày của Bảo tàng tỉnh mở cửa phục vụ khách tham quan 510 buổi với 744 lượt người và 20 đoàn. Trong đó: khách Việt Nam là 717 lượt người với 19 đoàn; khách nước ngoài là 27 lượt người với 1 đoàn. Công tác nghiên cứu Sưu tầm của Bảo tàng tỉnh đạt được một số kết quả sau: Sưu tầm được 227 hiện vật; trong đó: 156 hiện vật dân tộc và sách dao cổ, 71 hiện vật lạ phát hiện tại huyện Mường Ẳng. Sưu tầm được 414 ảnh tư liệu về đại Tướng Võ Nguyên Giáp; dân tộc; du lịch; các di tích lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, an ninh.

Thùy Dương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 5.638.904
Online: 65
°