Ngày 9/12, UBND huyện Điện Biên tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương người uy tín tiêu tiểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo huyện Điện Biên và 50 người có uy tín tiêu biểu đại diện cho hơn 330 già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, người có uy tín trong cộng đồng dân cư phát huy tốt vai trò trên tất cả các lĩnh vực; là nhân tố quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Các cá nhân uy tín tiêu biểu tích cực vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục, không nghe các phần tử xấu; vận động gia đình, con cháu, dòng họ và người dân không di dịch cư tự do, không phá rừng, không trồng và buôn bán các chất ma túy. Đồng thời, người có uy tín cùng với người dân xây dựng bản làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo…Từ những việc làm tích cực đó, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, UBND huyện Điện Biên tặng 25 Giấy khen cho cá nhân có uy tín tiêu biểu; đồng thời, hỗ trợ cho 25 người uy tín có hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường hợp 500.000 đồng.   

                                                                                                                Minh Châu


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 5.638.901
Online: 59
°