Ngày 28/4, tại nhà văn hóa bản Ten, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, Câu lạc bộ (CLB) Bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Thái tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018- 2023, tới dự có đồng chí Lò Văn Muôn Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng 247 hội viên của CLB .

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ khóa I ra mắt Đại hội.

Nghi thức Lễ buộc chỉ cổ tay cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với mọi người.

Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Thái tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 251/QĐ-TTVH, ngày 19/10/2017 của Trung tâm Văn hóa tỉnh  với mục đích nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Thái tỉnh Điện Biên. Ngày mới thành lập CLB có 47 hội viên đến nay CLB đã thu hút được gần 250 hội viên tham gia. Từ khi được thành lập CLB hoạt động thực hiện theo đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật, đã tham gia biên soạn, chỉnh sửa bộ tài liệu tiếng Thái của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, tham gia giảng dạy tiếng dân tộc Thái tại các trường học theo Đề án của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 Câu lạc bộ đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để các hội viên trong CLB phấn đấu thực hiện. Tại Đại hội lần thứ I,  các hội viên đã bầu ra 13 đồng chí vào Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 2018- 2023, tại phiên họp thứ nhất Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã bầu  đồng chí Lò Thị Kim giữ chức Chủ nhiệm và bầu 04 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Tin,ảnh: Thu Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 5.639.004
Online: 70
°