Các diễn viên đang luyện tập chương trình văn nghệ.

Thực hiện kế hoạch số 1974/KH-SVHTTDL ngày 28/9/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Sở (05/5/2008- 05/5/2018), Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng chương trình văn nghệ với chủ đề “Văn hóa, Thể thao, Du lịch Điện Biên vững bước đi lên” với sự tham gia của các diễn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong  ngành VH,TT&DL Điện Biên, với các tiết mục hát, múa như: “Nhịp cầu giữa Đảng với dân”; “Hành khúc người chiến sỹ văn hóa”, “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Về miền Hoa ban”, “Điện Biên đẹp mãi mùa xuân”… với các nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và niềm tự hào người chiến sỹ văn hóa đã tạo động lực tinh thần, cổ vũ động viên công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành luôn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ của ngành tình yêu quê hương, đất nước, yêu ngành, yêu nghề. Chương trình văn nghệ được biểu diễn chào mừng Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Sở VH,TT&DL vào ngày 04/5/2018.

Thu Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 5.638.974
Online: 67
°