Thời gian qua huyện Tuần Giáo đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Người dân bản Bình Minh, xã Chiềng Ðông dựng nhà ở.

Bà Vàng Thị Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Tuần Giáo, cho biết: Ðể cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo từng quý, năm; động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; qua đó, thu hút đông đảo người dân tham gia. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội được các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể từ xã, thôn, bản quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ đó, hủ tục dần được xóa bỏ, những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy.

 Ðể cuộc vận động đi vào đời sống, từ năm 2017 đến nay MTTQ huyện đã phối hợp Ủy ban MTTQ xã Chiềng Sinh, Quài Tở, Quài Nưa, Quài Cang tổ chức 4 hội nghị điểm triển khai Cuộc vận động tại khu dân cư; MTTQ xã, thị trấn chỉ đạo 233/237 khu dân cư tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động. Ban công tác mặt trận khu dân cư cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến công xây dựng đường nội bản, nhà văn hóa bản. Tiêu biểu như gia đình ông: Lò Văn Vinh, bản Cuông, xã Quài Cang hiến 800m2 đất làm trường mầm non; ông Lò Văn Trung hiến hàng nghìn mét vuông đất làm nhà văn hóa bản… Cùng với đó, các mô hình tự quản ở khu dân cư từng bước đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả; các hoạt động vệ sinh môi trường được duy trì vào ngày 15 hàng tháng. Thành lập đội văn nghệ tại các bản và duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phát huy tinh thần tự quản của nhân dân, MTTQ huyện chú trọng xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản. Ðến nay, huyện có 152/237 khu dân cư có mô hình “Tổ an ninh tự quản”; 104 khu dân cư có mô hình “5 không”; 154 khu dân cư có “Tổ tự quản vệ sinh môi trường”; nhìn chung các tổ tự quản hoạt động có hiệu quả.

Ủy ban MTTQ huyện cũng hướng dẫn cấp xã lựa chọn khu dân cư, đồng thời tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết thực hiện mô hình điểm về khu dân cư “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Qua quá trình triển khai, huyện đã lựa chọn và xây dựng 4 mô hình điểm tại các bản: Chạng (xã Quài Cang), Ta (xã Quài Tở), Giáng (xã Quài Nưa), Bánh (xã Chiềng Sinh). Các mô hình này sẽ tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung: Hiến đất, góp công làm đường, nhà văn hóa, xóa hộ nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh…

Từ năm 2017 đến nay, Ủy ban MTTQ huyện đã hỗ trợ làm 39 nhà đại đoàn kết; tặng 15 xe đạp, hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo, trẻ em tàn tật; thăm hỏi các gia đình thương binh, chính sách… Những kết quả trên là động lực to lớn để MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Bài, ảnh: Quang Long

Nguồn: Điện Biên Phủ Online


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 5.647.207
Online: 55
°