Ngày 25/4/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề "Chiến thắng Điện Biên phủ- Giá trị lịch sử và hiện thực (7/5/1954-7/5/2019) "

              Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu khai mạc hội thảo

Tới dự có đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên cùng hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh thành và đặc biệt hội thảo còn có sự tham dự của nhiều chứng nhân lịch sử từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ…

                                 Đoàn Chủ tịch và Thư ký hội thảo

                               Các đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo,Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định: 65 năm trước đây, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đó được bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết chiến, quyết thắng vì độc lập, tự do của Tổ quốc…

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung khẳng định, làm sáng tỏ, sâu sắc hơn một số nội dung như: Bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; phân tích âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ trong Đông Xuân 1953 - 1954; sự hình thành tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ - nỗ lực chiến tranh cao nhất của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam; khả năng ứng phó của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ trước đòn tiến công chiến lược của ta. Đồng thời, khẳng định chủ trương chiến lược đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo toàn dân kháng chiến. 65 năm đã trôi qua nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt,tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta đã, đang và mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Với quan điểm và phương pháp luận khách quan, khoa học, 80 báo cáo, tham luận của các cơ quan Trung ương, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các địa phương, các tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội gửi về hội thảo đã đề cập một cách toàn diện, phong phú, sâu sắc các vấn đề xoay quanh chủ đề hội thảo. Các ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm, lịch sử, thực tiễn của các đại biểu, qua đó làm rõ hơn về những chiến công, những cống hiến và đóng góp của lực lượng vũ trang và nhân dân Tây Bắc nói riêng, cả nước nói chung trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, đi sâu nghiên cứu theo từng vấn đề cụ thể trong hệ đề tài được xác định, đã làm sáng tỏ, phong phú, sâu sắc, đầy đủ hơn trên những nội dung, vai trò lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - yếu tố tiên quyết để làm nên thắng lợi. Đồng thời khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của sức mạnh chiến tranh nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân, của ý chí giữ vững độc lập tự do của dân tộc Việt Nam; Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là lực lượng nòng cốt làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần làm phong phú nghệ thuật quân sự Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đã nêu nổi bật ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, những bài học để lại còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay…

Trải qua hơn 6 thập kỷ nhưng tính thời sự, tầm ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ còn vang vọng mãi đến hôm nay và mai sau. Theo Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn, bảo tồn, phát huy, tôn vinh những giá trị lịch sử của chiến thắng này là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị và mỗi cá nhân. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, quyết tâm nâng cao giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa lên một tầm cao mới bằng những việc tạo ra nhiều Điện Biên Phủ lớn nhỏ trong công cuộc đổi mới hôm nay tại Điện Biên.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh, những bài học kinh nghiệm từ chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” cần được vận dụng, phát huy giá trị và tiếp tục nghiên cứu, vận dụng cho phù hợp với hoàn cảnh mới, thời đại mới. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần làm sâu sắc những vấn đề khoa học và thực tiễn đặt ra từ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vào sự nghiệp đổi mới đất nước; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

Bài,ảnh:Thu Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 5.639.060
Online: 53
°