Thực hiện hoạch số 01 của Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và sự chỉ đạo của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch về thực hiện tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch xây dựng bộ ảnh triển lãm tham gia trưng bày chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Maket ảnh triển lãm

Thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ Ngành Trung ương. Trong nhiệm kỳ  2015 - 2020, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016- 2020 ước đạt 6,83%/năm (đạt mục tiêu Nghị quyết); tổng sản (GRDP) năm 2020 ước đạt 20.056 tỷ đồng, tăng 1,78 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng/người/năm (tương đương 1.732,2 USD/người/năm), đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 23,96% (năm 2015) xuống 18,22% (năm 2020), công nghiệp - xây dựng tăng từ 21,74% (năm 2015) lên 22,65% (năm 2020), dịch vụ tăng từ 51,71% (năm 2015) lên 54,19% (năm 2020). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Để ghi nhận kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, thông qua một số hình ảnh về các hoạt động phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; Quốc phòng an ninh, Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch đã biên tập, chọn lọc 164 ảnh tiêu biểu thể hiện trưng bày ở các nội dung (Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước  đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên; Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ và một số hoạt độngcủa các đồng chí Lãnh đạo tỉnh; Hợp tác, Đối ngoại; Quốc phòng - An ninh; Văn hóa, Truyền thông, Giáo dục, y tế; Công-Nông - Lâm nghiệp; Ngân hàng - Tài chính - Thương mại; Công tác Xây dựng Đảng và các đoàn thể, chính trị - xã hội ).

Thông qua các hình ảnh tuyên truyền để phản ánh những kết quả thực hiện được của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ 2015-2020, qua đó tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; cổ vũ, động viên những việc làm tốt, gương điển hình, tinh thần phấn đấu, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, sự đồng thuận trong xã hội về xây dựng, hoạch định đường lối, chính sách và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, hăng hai thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Bài,ảnh: Thu Thủy

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.625.501
   Online: 96
   °