Nhằm phục vụ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thời điểm cuối năm, qua đó đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, ngày 09/11, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 4186/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, đồng thời giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành và các địa phương nhằm phối hợp triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh, có trách nhiệm chủ đạo trong việc hướng dẫn, đôn đốc cấp huyện triển khai rà soát; giám sát, kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp huyện, xã, thôn/bản; giải đáp các thắc mắc, kiến nghị về quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo; chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt kết quả rà soát; tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm đã được tỉnh Điện Biên tổ chức nghiêm túc trong nhiều năm qua để đánh giá hiệu quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Từ kết quả rà soát đã khẳng định tỉnh Điện Biên đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai thực hiện "Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020" theo tinh thần của Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.638.919
   Online: 22
   °