Thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng đã tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu đến cuối năm 2020 trở thành xã đạt chuẩn NTM.

Cán bộ xã Ẳng Cang kiểm nghiệm kết quả dự án nuôi trồng thủy sản.

Thực hiện theo kế hoạch chương trình MTQG xây dựng NTM, thời gian qua, xã Ẳng Cang đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM và Ban phát triển từng bản, tăng cường vận động cán bộ, đảng viên, các ngành, đoàn thể hưởng ứng cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng NTM theo đề án, kế hoạch. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư, các tiểu dự án, các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo theo chương trình 30a của chính phủ, chương trình MTQG xây dựng NTM. Theo đó, đến hết năm 2019, xã đã thực hiện hỗ trợ 291 con bê giống, 123 máy nông cụ, trồng rừng sản xuất 160ha, cây ăn quả 13,9 ha. Triển khai 2 mô hình sinh kế về nuôi gà và nuôi cá rô phi cho 25 hộ. Hiện xã đạt 14/19 tiêu chí về NTM, ước đến hết năm 2020 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí đạt 100% Nghị quyết Đại hội đề ra.  

Bên cạnh đó, nhận thức được trách nhiệm của nhân dân trong công cuộc xây dựng NTM, xã đã tăng cường vận động người dân tham gia tích cực vào các phong trào giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, làng văn hóa, triển khai tích cực cuộc vận động Toàn dân, đoàn kết, xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư”, các hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao... Đồng thời, tăng cường thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo và cận nghèo, quan tâm hỗ trợ các hộ khả năng thoát nghèo tự vươn lên trong cuộc sống. Theo đó, đến hết năm 2019, toàn xã có 635 hộ nghèo, (chiếm 39,86%) và 342 hộ cận nghèo, (chiếm 21,47%), tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 6,33%/năm đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Bên cạnh đó, thực hiện theo kế hoạch chương trình MTQG xây dựng NTM, xã tích cực đầu tư, nâng cấp hệ thống bờ thửa, kênh mương, đường giao thông nội đồng, quy hoạch tập trung hệ thống điện lưới, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, trạm y tế. Theo đó, trên 70% hệ thống kênh, mương của xã được kiên cố hóa; 90% số bản có điện, tỷ lệ người dân được sử dụng điện thường xuyên và an toàn đạt trên 96%; tỷ lệ nhà ở nông thôn đạt chuẩn theo quy định trên 55%...

Đồng chí Lò Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Ẳng Cang cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục triển khai có hiểu quả chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng Bộ huyện về xây dựng NTM, phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí xây dựng NTM. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực quản lý điều hành Ban Chỉ đạo, Ban quản lý, ban phát triển bản để thường xuyên tuyên truyền vận động người dân triển khai thực hiện tốt các tiêu chí; phấn đấu đạt 1 - 2 bản NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra…

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của nhân dân, thời gian tới, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng đang có những nền tảng để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, cán đích NTM theo kế hoạch đề ra./. 

Trần Hà

Nguồn: dienbien.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.625.474
   Online: 6
   °