Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, trong các ngày từ 12/6 đến hết 30/7/2020, tại tầng trệt Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tổ chức thực hiện triển lãm ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Triển lãm gồm 76 hình ảnh tư liệu với 3 phần: 

    Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu một số hình ảnh nói lên vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giới thiệu một số hình ảnh phản ánh những bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Phần 3: Đảng Cộng sản Việt Nam không  ngừng xây dựng, rèn luyện và chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giới thiệu một số hình ảnh phản ánh vấn đề Đảng ta kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên chặng đường mới của cách mạng Việt Nam.

Triển lãm nâng cao công tác tuyên truyền tới các cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về lịch sử, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời động viên toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

 Tin, ảnh: Mong Hoài

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.626.604
   Online: 59
   °