Chiều ngày 29/6, tại Rạp chiếu phim Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành VHTTDL lần thứ III giai đoạn 2015 - 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thuộc Khối thi đua văn hóa - xã hội tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Giai đoạn 2015 - 2020 là thời gian diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của tỉnh, đất nước, là điều kiện thuận lợi để tổ chức và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, tạo được động lực để cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện nhiệm vụ. Trong 5 năm qua phong trào thi đua đã được Sở phát động kịp thời, thông qua các Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, đặc biệt là phong trào thi đua kỷ niệm kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019), 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019) và các sự kiện chính trị của tỉnh, của ngành.

Hằng năm, trên cơ sở nội dung phát động thi đua của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Sở đã tổ chức phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động toàn ngành tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác hàng năm và các đợt thi đua chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị. Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc đăng ký thi đua, trên cơ sở đó tổng hợp, đăng ký thi đua với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và Khối, Cụm thi đua. Kết quả đăng ký này sẽ là căn cứ để bình xét các danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân. Bên cạnh đó còn tổ chức cho công chức, viên chức, lao động đăng ký sáng kiến kinh nghiệm để đổi mới hình thức, phương pháp, chất lượng làm việc hiệu quả.

Đ/c Lê Văn Quý Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở VHTTDL tỉnh

Các phong trào thi đua đã được triển khai sôi nổi, liên tục trong toàn ngành, thu hút công chức, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Thông qua đó đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của ngành. Hội đồng thi đua, khen thưởng được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đa số các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu được giao trong giai đoạn 2015 - 2020 cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, nổi bật là: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền ở cơ sở tiếp tục được tăng cường; duy trì được thành tích trong các giải thi đấu thể thao, hoạt động thể dục thể thao cho mọi người ngày các phát triển; du lịch của tỉnh tiếp tục phát triển, lượng khách và doanh thu tăng lên hàng năm. Qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Trong giai đoạn 2020 - 2025 được xác định là tiếp tục có những khó khăn, thách thức cần phải giải quyết. Để phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục tập trung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động vượt qua các khó khăn thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, ngành đã đề ra các mục tiêu thi đua, nhiệm vụ cụ thể:

Về thi đua thực hiện công tác quản lý nhà nước: 100% nhiệm vụ UBND tỉnh trên Công thông tin điện tử của tỉnh được hoàn thành đúng và trước hạn; 100% TTHC được giải quyết đúng hẹn, trước hẹn; 100% các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế được rà soát, thống kê công bố, công khai đúng quy định; kết quả chấm điểm chỉ số CCHC cấp Sở đến năm 2025 đứng trong top 5 các sở, ban, ngành tỉnh.

Về thi đua thực hiện phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình: Phấn đấu 100% các phòng, đơn vị trong ngành hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và giai đoạn 2020 - 2025; trong đó trọng tâm là các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về văn hóa, thể thao và du lịch do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra và các Nghị quyết chuyên đề trong lĩnh vực ngành tham mưu tổ chức thực hiện.

Đ/c Lê Văn Quý, TUV-Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

cho đ/c Phó GĐ Sở VHTTDL tỉnh Nguyễn Hoàng Hiệp

Phấn đấu đến năm 2025 đạt: 72% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 65% số làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 93% số cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; 34,8% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 78,6% số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 59,2 % xã phường có ban chỉ đạo mô hình phòng chống bạo lực gia đình; 23% thôn, bản, tổ dân phố có câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; duy trì 100% gia đình được tuyên truyền phổ biến các luật có liên quan đến lĩnh vực gia đình; 100% số các huyện, thị xã, thành phố được kiểm kê di tích; 95% số các dân tộc được kiểm kê, đánh giá; 63,1% số các dân tộc có các giá trị di sản văn hóa, tiêu biểu, đại diện được bảo tồn, phát huy; Có 20 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trở lên được lập hồ sơ đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; số loại hình văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số được bảo tồn hàng năm là 03 loại hình; có 34 nghệ nhân trở lên được lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; có 35 di tích được xếp hạng. Tỷ lệ người tham gia luyện tập thường xuyên ít nhất 01 môn thể thao đạt 35%; tỷ lệ gia đình công nhận danh hiệu gia đình thể thao đạt 24%; 11 lượt VĐV kiện tướng và 25 lượt VĐV cấp I; đạt trên 175 huy chương các loại; đạt huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;  Giai đoạn 2021 - 2025 đón trên 5,4 triệu lượt khách trong đó 620 ngàn lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 8.500 tỷ đồng.

Về thi đua khen thưởng: Hằng năm có trên 30 sáng kiến được triển khai áp dụng đem lại hiệu quả cao; có trên 95% tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 15% cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 90% trở lên tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 100% các tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc....

Đ/c Lê Văn Quý Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh

cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích ngành VHTTDL tỉnh đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020. Đồng chí đề nghị giai đoạn 2020 - 2025, Ngành VHTTDL tỉnh cần phát động phong trào thi đua sâu rộng, thực chất, tránh bệnh thành tích, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị. Tăng cường công tác truyền thông để mọi người biết, hiểu về nội dung thi đua các nhiệm vụ chính trị của ngành, từ đó tích cực tham gia. Đồng thời, xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng, tạo điều kiện để người dân tham gia tập luyện, hình thành nhu cầu, nâng cao tầm vóc, thể lực của người dân. Bên cạnh đó, tổ chức các lễ hội VHTTDL ở các cấp trong tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; bảo tồn văn hóa các dân tộc, xây dựng một số lễ hội thành thương hiệu nhằm giới thiệu văn hóa, con người Điện Biên với bạn bè trong nước, quốc tế…. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Sở VHTTDL tỉnh và Bằng khen cho 01 cá nhân là đồng chí Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Hoàng Hiệp, Cờ thi đua cho Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch; Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua cho Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bằng khen cho Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 13 tập thể, Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân; Sở VHTTDL tặng Giấy khen cho 27 tập thể và 115 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác giải đoạn 2015 - 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Lê Văn Quý Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

cho Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Đ/c Phạm Việt Dũng, TUV- Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh trao

Cờ Thi đua của Bộ VHTTDL cho Trung tâm Văn hóa tỉnh (2019)

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Đ/c Phạm Việt Dũng, TUV- Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh trao

Bằng khen của Bộ VHTTDL cho Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (2019)

Lãnh đạo Sở VHTTDL trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

thực hiện nhiệm vụ công tác giải đoạn 2015 - 2020

Toàn cảnh Hội nghị

Màn hát múa " Người chiến sĩ văn hóa" chào mừng hội nghị

 

Thùy Dương

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.639.042
   Online: 62
   °