Thực hiện theo Kế hoạch số 904/KH-SYT ngày 23/6/2020 của Sở Y Tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) V/v Triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và văn bản số 1340/SVHTTDL-VP ngày 09/7/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2020, vừa qua, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào.

Treo băng rôn hưởng ứng tại trụ sở Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh

Cụ thể: tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; Tuyên truyền các hoạt động về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt; Tổng vệ sinh cơ quan, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh…; Triển khai tuần lễ tổng vệ sinh (từ ngày 13/7 - 19/7/2020). Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện lồng ghép tuyên truyền hoạt động chuyên môn; Treo băng rôn hưởng ứng tại trụ sở Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh  với khẩu hiệu: “Vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh”….

Cải tạo không gian xanh của đơn vị

Các hoạt động trên được cán bộ, viên chức, người lao động toàn cơ quan tham gia nhiệt tình. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng thể hiện ý thức, trách nhiệm của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh nói riêng và toàn Ngành Văn hóa nói chung làm theo lời Bác, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, thiết thực tham gia, thực hiện phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân”./.

Khơi thông cống rãnh

Chăm sóc bồn hoa trong sân nhà khách


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.639.035
   Online: 51
   °