Thực hiện hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30/6/2010 Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện từ năm 2012,  đến nay đã kiểm kê được 18 dân tộc, thuộc 06 nhóm ngôn ngữ, mỗi dân tộc đã được tiến hành kiểm kê toàn diện về 07 loại hình di sản văn hóa phi vật thể theo quy định; có 09 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bao gồm: Nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Điện Biên; Tết Nào pê chầu của người Mông đen tại bản Nậm Pọng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng; Lễ Kin pang then của người Thái Trắng tại bản Na Nát, phường Na Lay, thị xã Mường Lay; Lễ hội đền Hoàng Công Chất tại Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên; Tết té nước (Bun huột nặm) của người Lào tại bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên; Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông hoa tại bản Cổng Trời, xã Sa Lông, huyện Mường Chà; Lễ cúng bản (Gạ ma thú) của người Hà Nhì; Tết Hoa của người Cống, lễ Tủ Cải của người Dao quần chẹt.

Những đôi chân trần nhảy lửa trong lúc thăng hoa

 Ngoài ra, tỉnh có 02 di sản văn hóa phi vật thể tham gia vào bộ hồ sơ đề cử quốc gia đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại: “Nghệ thuật Xòe Thái”, di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”. Trong đó, ngày 13/12/2019, di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia còn được đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch lập hồ sơ khoa học cho các di sản được lựa chọn từ kết quả kiểm kê hoặc theo đề xuất của các địa phương có di sản.

Công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, bước đầu đã làm cho văn hóa trở thành một tác nhân kích thích sự phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Cúng lễ thần linh trong Lễ nhảy lửa dân tộc Dao huyện Nậm Pồ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.638.997
   Online: 68
   °