75 năm qua, ý Đảng, lòng dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, con tàu cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn để vượt trùng khơi. 75 năm ấy, tình đoàn kết muôn người như một đã giúp Việt Nam chiến thắng hai đế quốc hùng mạnh và khẳng định vị thế của một “nước Việt Nam từ máu lửa, rũ bùn đứng dậy sáng lòa” trên trường quốc tế. Bài học đoàn kết ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay.

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh  xin giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách "Cách mạng tháng Tám năm 1945 " (sự kiện, hình ảnh và ký ức) của nhà xuất bản Thông Tin và Truyền Thông.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là  cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc ta, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của Thực dân Pháp trong gần một trăm năm đô hộ. Cuốn sách đã  tập hợp những tư liệu quý, những hình ảnh sống động và chân thực để minh chứng cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động cách mạng tháng Tám năm 1945. Thắng lợi của Cách mạng đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.  

Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần khắc họa lại những ký ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, hào hùng nhất trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Để từ đó mỗi người dân Việt Nam lại nêu cao hơn nữa tinh thần tự hào dân tộc,  khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ hôm nay, đồng thời  khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong  thời kỳ đổi mới, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.647.241
   Online: 43
   °