Trong 2 ngày (17 - 18/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có gần 300 đảng viên đại diện cho 4.000 đảng viên toàn Đảng bộ, trực thuộc 83 chi, Đảng bộ cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII và các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ. Nổi bật là lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ có chuyển biến tích cực, chất lượng của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên… Đảng ủy Khối đã xem xét, ra quyết định kết nạp 1.180 đảng viên mới; xét chuyển đảng chính thức cho 1.078 đồng chí. Tính bình quân trong nhiệm kỳ, có 18,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 67,6% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng quy định, có tác dụng tích cực trong giáo dục, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ chị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được những kết quả nhất định. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đúng Điều lệ, hiệu quả, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị...

Từ những thành tựu đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể và 6 nhiệm vụ trọng tâm.: Phấn đấu kết nạp từ 750 đảng viên trở lên (bình quân mỗi năm kết nạp 150 đảng viên trở lên); hàng năm có ít nhất 90% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa và đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 100% tổ chức đảng xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa…

Đoàn đại biểu Đảng bộ Sở VHTTDL tham dự Đại hội

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh”; tham luận của đại biểu tại Đại hội tập trung đánh giá kết quả đạt được tất cả các lĩnh vực của Đảng bộ Khối; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế; thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn biểu dương, ghi nhận những kết quả Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Đảng bộ Khối cần chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cần tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường sát cơ sở, sát đảng viên và quần chúng, giải quyết và kiến nghị giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự khuyết 4 đồng chí); bầu 27 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 3 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lỳ Lỳ Xá tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

 Thu Thủy, Ngọc Linh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.626.576
   Online: 47
   °