Chiều ngày 28/9/2020, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức họp xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ 3, năm 2021. Đồng chí Lê Văn Qúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Việt Dũng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày danh sách 2 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 18 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, đại diện cho 4 dân tộc, gồm: Thái, Khơ Mú, Mông, Dao. Qua báo cáo cho thấy các cá nhân đang lưu giữ kho tàng di sản khá phong phú như: Tiếng nói, chữ viết; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghệ thuật trình diễn dân gian...

Trong số 20 cá nhân lập hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”, các cơ quan chức năng đã tổ chức xin ý kiến của cộng đồng dân cư. Theo đó, 20/20 cá nhân đều đạt 100% ý kiến đồng thuận, nhất trí của cộng đồng dân cư.

Sau khi tiến hành thảo luận, xem xét từng trường hợp, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả có 2 cá nhân đủ tiêu chuẩn được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”; 13 cá nhân đủ tiêu chuẩn được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

 Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy và có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua đó, tạo điều kiện cũng như tiếp thêm nghị lực các nghệ nhân tiếp tục nhiệm vụ bảo tồn các giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn.

 

                                  Trịnh Cúc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.638.928
   Online: 56
   °