Sáng 8/1, trong khuôn khổ Hội nghị Công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã phát động Phong trào Thi đua yêu nước năm 2021 của ngành VHTTDL.

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; căn cứ kế hoạch công tác năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động phong trào thi đua yêu nước với các nội dung sau:

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ thi đua của Bộ VHTTDL cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Một là Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tâm, có tầm, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi, phong cách quản lý nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo với mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở".

Hai là Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Xây dựng và thực hiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa hướng về cơ sở; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm văn hóa, các thiết chế văn hóa cơ sở và đội ngũ người làm công tác văn hóa cơ sở hoạt động có hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao Cờ thi đua của Bộ VHTTDL cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Ba là Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững; đẩy mạnh quản lý, tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, gắn với phát triển du lịch. Xây dựng Đề án phát triển công nghiệp văn hóa. Chủ động, thích ứng, đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại, đa dạng các hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tích cực tham gia Triển lãm EXPO - Dubai – 2021.

Bốn là Củng cố, tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật nhiếp ảnh, xây dựng Đề án đầu tư sáng tạo, quảng bá các loại hình nghệ thuật biểu diễn giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Triển khai thực hiện Luật Thư viện, đẩy mạnh "Văn hóa đọc" gắn với phong trào học tập suốt đời.

Năm là Triển khai công tác xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật; xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo đúng kế hoạch đề ra.

Sáu là Xây dựng Hồ sơ Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản, chương trình về công tác gia đình trong giai đoạn mới; phòng, chống bạo lực gia đình; đảm bảo quyền của trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình; bình đẳng giới, công tác trẻ em, người cao tuổi trong gia đình…

Bảy là Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về lĩnh vực thể dục thể thao, đặc biệt là các chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên nhằm tạo môi trường pháp lý thúc đẩy thể thao phát triển. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người, trong đó tập trung đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao Olympic nhằm nâng cao thành tích của Thể thao Việt Nam; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện và tổ chức các hoạt động thể thao trong nước và quốc tế. Phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam.

Tám là Tập trung triển khai "Cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn" trong chương trình kích cầu du lịch nội địa. Tăng cường công tác truyền thông với thông điệp "Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn", "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam". Phát triển du lịch thông minh, du lịch đêm, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số. Năm 2021, ngành Du lịch xây dựng phương án, chủ động đón khách du lịch quốc tế trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; phục vụ 80 triệu lượt khách du lịch nội địa. Bên cạnh đó, bảo đảm mục tiêu kép "Vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi du lịch". Tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia Ninh Bình - 2021. Trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2021.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của ngành VHTTDL

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, từ các nội dung thi đua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, học sinh, sinh viên và người lao động trong toàn Ngành hưởng ứng tổ chức, triển khai có hiệu quả, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi vào cuộc sống.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Lãnh đạo Bộ VHTTDL đã trao Cờ thi đua của Bộ VHTTDL cho 84 đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2020./.

 

Nguồn: BVHTTDL.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.638.943
   Online: 81
   °