Trong những năm qua Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Điện Biên luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện, sự phối kết hợp của các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tổ chức hoạt động phong trào, các thiết chế Văn hóa, Thể thao tiếp tục được đầu tư xây dựng từ các nguồn vốãoây dựng nông thôn mới, nguồn xã hội hóa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng nhân dân trong huyện, từ đó phong trào có sức lan tỏa, tiếp tục được đẩy mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Nhiều gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến xuất hiện và được nhân ra diện rộng.

Bản Tin Tốc xã Mường Lói, huyện Điện Biên biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an ninh quốc phòng được đảm bảo, nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Phong trào Văn hóa, Thể thao quần chúng phát triển rộng khắp thực hiện tốt việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao góp phần làm giảm thiểu các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Năm 2020,  công tác tuyên truyền được thực hiện trên 300 lượt băng rôn, biển bảng tuyên truyền 21/21 xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các sự kiện văn hóa của  huyện, tỉnh;  tuyên truyền vận động nhân dân và các cơ quan đơn vị, tổ chức, giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, và các tuyến đường trên toàn địa bàn;  các điểm  Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện, tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình và tiêu chí về vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh khu dân cư.

Thường xuyên tổ chức giao ban, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”; các tiêu chí văn hóa trong Chương trình “Xây dựng nông thôn mới”. Trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại các xã đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo; tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Tỷ lệ hộ nghèo còn 12,57% .

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Thông qua các hoạt động, sinh hoạt tập thể, các tổ chức đoàn thể của đơn vị gắn kết các cá nhân tạo sự thống nhất, bình đẳng, ổn định yên tâm cho mỗi cán bộ đảng viên tham gia lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và tham gia các sinh hoạt tập thể tại cơ quan, đơn vị. Tại cộng đồng dân cư, các thôn bản chấp hành tốt các quy ước, hương ước, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền, hội họp phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước xây dựng khối đại đoàn kết, tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường.

BTC trao giải cho các đôi đạt thành tích xuất sắc Giải Bóng đá Thanh niên huyện Điện Biên

Công tác xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm. Toàn huyện có 153 nhà văn hóa gồm: 01 Trung tâm Hội nghị Văn hóa, Thể thao huyện; 06 Nhà văn hóa - Trung tâm học tập cộng đồng xã (xã Thanh Chăn, Mường Pồn, Noong Hẹt, Thanh Yên, Núa Ngam và xã Thanh Hưng; 146 Nhà văn hóa, thôn, bản, 8 sân vận động, 8 sân bóng đá mi ni. Các hoạt đông bóng đá, cầu lông, bóng chuyền được các xã duy trì ở trung tâm xã, sân nhà văn hóa và một số điểm vui chơi ở nhà trường. Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã và Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản đã có nhiều hoạt động đa dạng, phục vụ nhiều đối tượng khác nhau, thu hút đông đảo người dân nông thôn, nhất là lực lượng thanh thiếu niên, thiếu nhi và người cao tuổi đến sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, hội thi, liên hoan; luyện tập thể thao thường xuyên tại các CLB Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, võ thuật...

Song song với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các địa phương phát triển rộng khắp, đã tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, nhiều sắc màu, làm cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thúc đẩy ý thức tham gia tự giác của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần thiết thực vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

          Việc xây dựng gia đình văn hóa có vị trí quan trọng trong việc xây dựng thôn, bản văn hóa, góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, xây dựng mô hình gia đình bình đẳng, ấm no và hạnh phúc. Phong trào đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đa số các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bình xét công khai, dân chủ các danh hiệu gia đình văn hóa. Các xã tiêu biểu đó là Thanh Xương, Noong Hẹt, Núa Ngam, Thanh Hưng, Thanh Yên… năm 2020  huyện Điện Biên có 19.408/25.470  hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa (đạt 76%).

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả, tạo một diện mạo mới cho nông thôn, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, kênh mương nội đồng, các thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư, hỗ trợ xây dựng cùng với sự đóng góp công sức của nhân dân các xã. Năm 2020  có 220/275 thôn, bản đạt bản văn hóa;  130/136 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. (Đạt 95,6%); 12 xã “Đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (Xã Thanh Chăn, Thanh Xương, Thanh Yên, Thanh Hưng, Noong Hẹt, Thanh Luông, Phu Luông, Núa Ngam, Sam Mứn, Noong Luống, Thanh An, Pom Lót).

Để có được những kết quả tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký các danh hiệu văn hóa đã được tập trung đẩy mạnh thời gian qua. Bằng tâm huyết và tình yêu đối với chính nơi mình sinh sống, nhiều bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố hay các hạt nhân gia đình văn hóa tiêu biểu đã tích cực nêu gương, vận động nhân dân cùng tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

Đời sống văn hóa được nâng lên đã tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế - chính trị ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với đó, công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động xã hội, từng bước xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh, nhằm mục tiêu tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện./.

Bài: Thu Thủy;  Ảnh: Thu Hương

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.655.944
   Online: 174
   °