Sáng ngày 15/1, tại Rạp Chiếu phim Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đ/c Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2020, là năm cuối thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, đồng thời là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và tỉnh nhà còn nhiều khó khăn nhưng ngành VH, TT&DL tỉnh luôn nỗ lực khắc phục mọi thử thách, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của trung ương, của bộ, của tỉnh, từ đó kịp thời tham mưu triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch, phương án đảm bảo chất lượng, tiến độ.  Các lĩnh vực của ngành đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Sở VHTT&DL đã chủ động, tích cực tập trung chỉ đạo toàn ngành triển khai kịp thời, đầy đủ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị. Năm qua, ngành đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 40 chỉ tiêu, trong đó nổi bật.

Công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện  của đất nước, của tỉnh, Ngành, đặc biệt là công tác tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016-2020 được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, có hiệu quả với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp đã đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Tham gia 02 Hội thi, hội diễn trong khu vực và toàn quốc; thực hiện căng treo và bàn giao 1.360 băng cờ, phướn, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu; dựng 11 cụm cổ động; 96 buổi trên màn hình led và thực hiện tuyên truyền bằng loa phóng thanh tại một số đơn vị trực thuộc; xây dựng 03 chương trình mới, đạt 150% kế hoạch năm. Các đội tuyên truyền lưu động toàn tỉnh xây dựng 19 chương trình tuyên truyền lưu động mới, thực hiện 760 buổi tuyên truyền lưu động phục vụ 330 nghìn lượt người; căng treo 3.855 băng rôn, khẩu hiệu. Bên cạnh đó, đã sáng tác 7/148 tranh mẫu, xuất bản 3/396 ảnh triển lãm và 6/1200 cuốn Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi cơ sở tuyên truyền đạt 100% kế hoạch năm; các đội chiếu phim lưu động thực hiện 619 lượt tuyên truyền bằng xe loa, thực hiện 870 buổi chiếu phim vùng cao phục vụ hơn 250 nghìn lượt người xem tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng được duy trì, toàn tỉnh có 1.151 đội văn nghệ quần chúng, tổ chức được 2.770 buổi biểu diễn. Dàn dựng và tổ chức được 19 hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đạt 190% kế hoạch năm, trọng tâm là tổ chức các Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thức XIV, nhiệm kỳ 2016-2020; thành lập 02 đoàn tham gia các Hội thi, hội diễn trong và ngoài tỉnh; tổ chức 23 buổi biểu diễn văn nghệ tối thứ 7 hàng tuần tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, đạt 115% kế hoạch năm.

Hoạt động Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức 50 buổi chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị phục vụ hơn 15 nghìn lượt người xem đạt 100% kế hoạch năm; lồng tiếng 07 phim, in 140 đĩa bằng tiếng dân tộc Thái, Mông; sản xuất 03 phim phóng sự tài liệu phục vụ vùng cao, in 600 đĩa đạt 150% kế hoạch năm.

Thư viện tỉnh bổ sung 4.285 bản đạt 285,67% kế hoạch năm và 145 loại báo, tạp chí; số sách trong Thư viện đến thời điểm báo cáo 122.372 bản, đạt 102,54% kế hoạch năm; cấp 1.856 thẻ đạt 108,86%, trong đó thẻ thiếu nhi là 1.185 thẻ; Phục vụ trên 147 ngàn lượt bạn đọc đạt 100,94% kế hoạch năm với 293 ngàn lượt sách luân chuyển đạt 101,08% kế hoạch giao.

Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ sưu tầm được 135 tài liệu, hiện vật đạt 117% kế hoạch năm; tổ chức 04 cuộc trưng bày triển lãm đạt 133% kế hoạch năm; lập hồ sơ khoa học cho hiện vật tiếp nhận trong Lễ phát động năm 2019; biên soạn và sản xuất cuốn sách “Năm đại đoàn chủ lực tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ”; xây dựng và triển khai kế hoạch phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với hoạt động giáo dục; tổ chức các chương trình trải nghiệm “Chúng em làm chiến sĩ Điện Biên” cho học sinh và thực hiện tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên Phủ tại các trường học.

Toàn tỉnh hiện có 94.682 gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” đạt 102,53% kế hoạch năm, chiếm 71,3% trong tổng số gia đình toàn tỉnh, tăng 5% so với năm 2019; 1.118 thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu “thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” đạt 125,2% kế hoạch năm, chiếm 77,6% số thôn, bản toàn tỉnh, tăng 6,4% so với năm 2019; 1.136/1.217 số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 92,51% kế hoạch năm, chiếm 93,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp toàn tỉnh, tăng 1,3% so với năm 2019; 32/115 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 118,5% kế hoạch năm, chiếm 27,8% số xã toàn tỉnh, tăng 13,1% so với năm 2019; 10/14 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 125% kế hoạch năm, chiếm 71,4% số phường, thị trấn toàn tỉnh.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, có 12 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tỷ lệ các dân tộc được kiểm kê, đánh giá về di sản văn hóa đạt 94,7%, dân tộc có các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu được bản tồn, phát huy đạt 57,8%.

 Phong trào TDTT tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh và có nhiều khởi sắc. Hơn 180 nghìn người tham gia tập luyện ít nhất 01 môn thể thao đạt 100% kế hoạch năm, chiếm 30% trên tổng số dân toàn tỉnh; có hơn 23 nghìn gia đình thể thao đạt 100% kế hoạch năm, chiếm 19% trên tổng số hộ gia đình toàn tỉnh; có 400 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở, đạt 100% kế hoạch năm; toàn tỉnh tổ chức 280 giải thể thao; duy trì số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa đạt 100%.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường ở trong nước và thế giới đã ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực du lịch. Tuy thế nhưng ngành vẫn chủ động triển khai kích cầu du lịch, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; ưu tiên liên kết phát triển du lịch trong khu vực, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tỉnh Tây Bắc mở rộng, với tỉnh Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo thực hiện các mục tiêu trên các lĩnh vực của Ngành góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, phát huy các kết quả đã đạt được, bước sang năm 2021, ngành VHTT&DL tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; duy trì và phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch... Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, ngành xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và đề ra 9 giải pháp chủ yếu trong năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vừ A Bằng biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được; đồng thời, chỉ ra những tồn tại hạn chế của ngành VHTT&DL trong năm 2020. Với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngay sau hội nghị này, Sở VHTT&DL xây dựng chương trình hành động cụ thể, có kế hoạch từng quý, từng tháng, gắn với nội dung hoạt động chính trị của tỉnh. Trên cơ sở đó, Phòng Văn hóa thông tin và Trung tâm Văn hóa, Phát thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ vào các nội dung này để cụ thể hóa phù hợp với với nghị quyết đại hội Đảng bộ các địa phương.

Nhân dịp này, 1 cá nhân thuộc Sở VHTT&DL được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 5 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích thực hiện Đề án “Tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020”. Bộ VHTT&DL tặng Cờ thi đua cho Phòng Văn hóa thông tin huyện Tuần Giáo; Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2000 - 2020; Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Sở VHTT&DL tặng Giấy khen cho 41 tập thể, 133 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đc Vừ A Bằng, PCT UBND tỉnh trao Bằng khen  cho đc Nguyễn Thị Thanh Hương - PGĐ Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở VHTT&DL trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Đông chí Phạm Việt Dũng, GĐ Sở VHTTDL trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị

Thùy Dương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.639.065
   Online: 52
   °