Chiều ngày 28/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Tổng kết công tác tuyên truyền trên Cổng, trang TTĐT và hoạt động của Tổ Truyền thông trong năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo nội dung có đồng chí Phạm Việt Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở, thành viên Tổ truyền thông cùng quản trị, phụ trách các trang TTĐT của các đơn vị trong toàn ngành.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Biên tập Cổng TTĐT và thường trực Tổ Truyền thông đã thông qua các báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác trong năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tuyên truyền trong năm 2021. Nhìn lại năm 2020, công tác tuyên truyền nói chung của ngành diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Diễn biến phức tạp do dịch bệnh Covid-19 tác động đã làm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của ngành phải tạm dừng hoạt động, dừng tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2020, hoạt động du lịch gặp nhiều khó khăn, lượng du khách đến Điện Biên giảm mạnh so với mọi năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều hoạt động, sự kiện chính trị lớn của tỉnh, đất nước tiếp tục diễn ra, tiêu biểu nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Năm 2020, Cổng/trang TTĐT và Tổ Truyền thông của ngành đã vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, thực hiện tuyên truyền, quảng bá có hiệu quả về mảnh đất, con người Điện Biên tới nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Cổng TTĐT của Sở đã đăng tải hơn 520 tin, bài, ảnh, video clip, thu hút đông đảo số lượt truy cập (tính đến tháng 12/2020 đã có hơn 6,9 triệu lượt truy cập). Các tin, bài, ảnh, video clip đã kịp thời tuyên truyền các hoạt động, sự kiện tiêu biểu của đất nước, tỉnh, ngành theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hướng dẫn của các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng với Cổng TTĐT Sở, các trang TTĐT của các ban, đơn vị trực thuộc Sở cũng đã có nhiều nỗ lực, nâng cao hiệu quả hoạt động so với các năm trước đây. Nhiều trang có hoạt động ổn định, chất lượng, thu hút đông đảo người truy cập như trang của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch. Đối với Tổ Truyền thông Sở, mặc dù mới đi vào hoạt động song trong 02 tháng cuối Quý IV/2020 cũng đã bước đầu ổn định nền nếp, tích cực tham gia công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện 56 tin, bài, video clip đăng tải trên các kênh thông tin tuyên truyền của ngành và phối hợp, mở rộng tuyên truyền trên các trang báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tạp chí Văn hóa, tạp chí Du lịch, báo Điện Biên Phủ cùng nhiều chuyên trang về văn hóa, thể thao, du lịch khác.

 

Toàn cảnh buổi Tổng kết

Bên cạnh tuyên truyền, quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch Điện Biên, Cổng TTĐT Sở và các trang thành viên cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ công tác chuyên môn của ngành. Các kênh thông tin của Sở đã kịp thời cập nhật các chỉ đạo điều hành, chính sách, kế hoạch, chương trình… lớn của tỉnh, ngành; đăng tải các tài liệu phục vụ các cuộc họp, Hội nghị; tạo nguồn cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực chuyên môn do ngành quản lý; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới CBCCVC trong ngành và nhân dân; kịp thời công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết nối trực tiếp tới dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, góp phần vào công tác cải cách hành chính chung của tỉnh, ngành.

Trong hoạt động tham mưu, chỉ đạo, điều hành, Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở và thường trực Tổ Truyền thông cũng đạt được nhiều kết quả, tạo tiền đề để hoạt động thông tin, tuyên truyền trong toàn ngành đi đúng định hướng và diễn ra hiệu quả, chất lượng. Các bộ phận này đã bám sát chỉ đạo của Sở để kịp thời ban hành các Kế hoạch tuyên truyền, biểu phân công nhiệm vụ, các văn bản liên quan đến đề xuất, kiến nghị, thông báo tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ báo chí. Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở được kiện toàn, ban hành Quy chế hoạt động Tổ Truyền thông; thực hiện tốt việc phối hợp duy trì, bảo hành hoạt động kỹ thuật của Cổng/trang TTĐT, sửa chữa, thay đổi giao diện website để phù hợp với nhu cầu; chi trả nhuận bút kịp thời cho các tác giả trong và ngoài ngành theo chế độ và điều kiện thực tiễn của ngành.

Có thể khẳng định những kết quả trong hoạt động tuyên truyền trên Cổng/trang TTĐT và Tổ Truyền thông đã góp phần tích cực hỗ trợ cho công tác tuyên truyền chung của tỉnh, ngành, tạo nên các kênh thông tin hữu ích phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thông tin văn hóa, thể thao, du lịch cho tập thể CBCCVC trong ngành và nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Chất lượng tin bài được nâng  lên từng bước, phù hợp với tiêu chuẩn của báo chí, truyền thông hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn, tồn tại. Tiêu biểu như kinh phí hạn hẹp, chi trả nhuận bút, thù lao cho các tác giả rất hạn chế với mức thấp; trang thiết bị, máy móc cho đội ngũ làm truyền thông còn thiếu, không đủ đáp ứng nhu cầu; lượng truy cập các website chưa được như mong muốn; việc phối hợp với đơn vị hỗ trợ kỹ thuật còn nhiều vướng mắc dẫn đến một số mặt trong cấu trúc, giao diện website còn lỗi, kết nối website trong một số thời điểm chưa được thông suốt; tính chủ động, sáng tạo và kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền của một số cá nhân phụ trách, thành viên Tổ Truyền thông còn chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, trong năm 2021, các Cổng/trang TTĐT và Tổ Truyền thông đã đề ra phương hướng hoạt động cụ thể, phù hợp tình hình. Cơ bản là tiếp tục bám sát chỉ đạo, điều hành, định hướng của cơ quan cấp trên để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền, quảng bá mảnh đất, con người Điện Biên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ quản trị, phụ trách tin, bài nói riêng, tập thể CBCCVC trong toàn ngành nói chung trong việc tham gia công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường sự trao đổi, phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trong toàn ngành và mở rộng phối hợp, hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Tổng kết, sau khi lắng nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở thể hiện mong muốn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng Ban Biên tập Cổng TTĐT, Tổ Truyền thông tiếp tục tư duy sáng tạo và nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa để hoạt động thông tin, tuyên truyền của ngành có sự bứt phá. Bên cạnh việc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng chí đã yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện hơn nữa về thời gian, phân công nhiệm vụ, cân đối ngân sách để trang bị kịp thời các trang thiết bị cần thiết cho đội ngũ quản trị, phụ trách tin bài và chi trả nhuận bút, thù lao theo điều kiện của đơn vị; giao phòng chuyên môn tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí. Đồng chí cũng định hướng hoạt động cho các Cổng/trang TTĐT và Tổ Truyền thông trong năm 2021 và các năm tới, trong đó đặc biệt tập trung vào công tác thông tin, quảng bá phát triển du lịch tỉnh Điện Biên.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Sở cùng sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ CBCCVC trong toàn ngành, tin tưởng rằng trong những năm tiếp theo, hoạt động thông tin, tuyên truyền của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có những thay đổi đi lên để phục vụ tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị mà tỉnh, ngành giao cho./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.638.960
   Online: 45
   °