Cách đây 91 năm, ngày 03/02/1930 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, Đảng CSVN ra đời, đánh dấu bước ngoặt lớn của Cách Mạng Việt Nam đã dẫn dắt các dân tộc ta làm nên những chiến công hiển hách, sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ đây đã có người cầm lái vĩ đại, đó là một chính đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin làm nền tảng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình.

Ngay sau khi ra đời, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng CSVN, đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, một chính đảng non trẻ đã làm nên kỳ tích có một không hai trong lịch sử dân tộc, đó là sự kiện tháng 8/1945 toàn dân nhất tề Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, xóa bỏ xiềng gông, thoát khỏi kiếp lầm than nô lệ. Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
Kể từ sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, Đảng CSVN đã liên tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thống nhất Tổ Quốc. Từ đây Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đảng ta đã và đang đưa đất nước ta thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu và đang từng bước phát triển, hội nhập bền vững cùng nền kinh tế thế giới, khẳng định được uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
Có được những kết quả đó chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng CSVN, những thành tựu đó càng khẳng định rõ: chỉ có Đảng CSVN, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đảng của giai cấp vô sản Việt Nam mới đưa đất nước ta, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ, kiên trì đi theo mục tiêu lý tưởng đã chọn, Trải qua 88 năm, Đảng cộng sản Việt Nam vân luôn là nhân tố quan trọng, quyết định vận mệnh và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930 - 3/2/2021), toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta nói chung, Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng quyết tâm “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM”, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, nhất định sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng, và lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước sẽ thành công và đưa đất nước ta tơi tầm cao mới. Chúng ta đời đời biết ơn ĐảngCSVN và chủ tịch HCM vĩ đại đã mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho cả dân tộc.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.625.573
   Online: 61
   °