Thực hiện Văn bản số 350/UBND-KGVX ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 364/SVHTTDL-VP ngày 06 tháng 02 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh yêu cầu các phòng, đội chuyên môn thuộc đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Các phòng, đội chuyên môn:

Khẩn trương triển khai tới toàn thể viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020; Văn bản số 350/UBND-KGVX ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh, Văn bản số 364/SVHTTDL-VP ngày 06 tháng 02 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh như sau:

- Chỉ đạo tổ chức rà soát viên chức, người lao động thuộc phòng, đội chuyên môn, bạn bè, người thân đi về từ các tỉnh, thành đang có dịch, đặc biệt tại một số điểm trên địa bàn tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch bệnh như: Huyện Mường Ảng, Mường Nhé và các xã Nà Tấu, Nà Nhạn thuộc thành phố Điện Biên Phủ, khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo và thực hiện nghiêm các quy định về cách ly để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Quán triệt đến viên chức, người lao động trong toàn đơn vị hạn chế di chuyển, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; gương mẫu thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ y tế; tập trung phòng chống dịch, coi phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và phải thực hiện nghiêm túc, không được lơ là nhiệm vụ cấp bách. Thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin diễn biến dịch để chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch cho phù hợp, hiệu quả

- Tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ không cần thiết thuộc phạm vi của đơn vị như: Rạp Chiếu phim; Nhà nghỉ; hoạt động thể dục thẩm mỹ; cà fê giải khát,...

- Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, chiếu phim lưu động, giải trí tại các địa điểm công cộng; không được tổ chức các đám cưới, tang lễ có trên 10 người tham dự đến khi có thông báo tiếp theo

- Người đứng đầu đơn vị, lãnh đạo đơn vị và trưởng, phó các phòng, đội chuyên môn chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống dịch trong đơn vị: Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không tổ chức liên hoan, tiệc mừng; khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Nghệ thuật Quần chúng:

- Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành về diễn biến dịch bệnh, viết bài tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng, tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế tụ tập đông người, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (5K) tại nơi công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, trên phương tiện giao thông công cộng

- Dừng biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dừng triển khai xây dựng các hoạt động văn hóa, văn nghệ giao lưu Hội Xuân Tân Sửu 2021

3. Phòng Tuyên truyền, Điện ảnh và Triển lãm:

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức như: trên loa phóng thanh; in căng treo khẩu hiệu, cờ phướn, cụm pa nô; trên cuốn VHTTDL, trang thông tin của ngành, đơn vị, màn hình Led; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống dịch...

- Triển khai thực hiện việc vệ sinh, khử khuẩn phòng chống dịch, bệnh covid-19 trong khuôn viên Rạp chiếu phim và trụ sở làm việc

4. Các Đội CPLĐ: Chuyển đổi phương thức hoạt động từ Chiếu phim lưu động sang tuyên truyền xe loa tại cơ sở vùng cao theo văn bản chỉ đạo số 78/TTVHĐA ngày 01/02/2021

5. Phòng Phát hành Xuất Bản phẩm: Thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh trên các quầy sách

6. Phòng Hành chính, Tổng hợp:

- Chủ trì, phối hợp các phòng, đội chuyên môn, thường xuyên theo dõi đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn đơn vị

- Tổ chức rà soát, lập danh sách viên chức, người lao động thuộc phòng, đội chuyên môn, bạn bè, người thân đi về từ các tỉnh, thành đang có dịch, đặc biệt tại một số điểm trên địa bàn tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch bệnh như: Huyện Mường Ảng, Mường Nhé và các xã Nà Tấu, Nà Nhạn thuộc thành phố Điện Biên Phủ, gửi Văn phòng Sở tổng hợp

- Thực hiện xe tuyên truyền cổ động mặt đường, tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế tụ tập đông người, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (5K) tại nơi công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, trên phương tiện giao thông công cộng

7. Đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị:

Gương mẫu, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; chủ động tích cực tuyên truyền vận động người thân và nhân dân nơi cư trú triển khai, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế; của UBND tỉnh Điện Biên.

Nhận được Thông báo này, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh yêu cầu Lãnh đạo phụ trách; trưởng, phó các phòng, đội chuyên môn đơn vị khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo, tăng cường đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung, yêu cầu công tác phòng, chống dịch./.

 

Nơi nhận:

- Sở VHTTDL;

- Ban Giám đốc TTVHĐA;

-  Các phòng, đội  thuộc TTVHĐA;

- Viên chức các phòng;

-  Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Cường


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.638.912
   Online: 2
   °