Cử tri cả nước sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5 tới. Cuộc bầu cử này là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, góp phần tích cực xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQ TP. Điện Biên Phủ tổ chức nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để công tác bầu cử được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và đảm bảo đúng luật; Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh được thành lập gồm 28 thành viên; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch UBBC tỉnh. Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Điện Biên được thành lập gồm 19 thành viên do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trực tiếp làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo này có nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định và văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc đi bầu cử, tham gia xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuyên truyền, vận động cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng vào Quốc hội, HĐND các cấp. Đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở vùng cao, khu vực biên giới, vùng khó khăn tham gia bầu cử.

Trong công tác nhân sự đảm bảo phát huy dân chủ và sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng, gắn kết quả nhân sự của Đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ ĐBQH và đại biểu HĐND. Kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Theo đánh giá của đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh đến nay trên địa bàn tỉnh đã cơ bản triển khai công tác bầu cử theo đúng trình tự, nội dung và tiến độ thời gian. Trước Tết Nguyên đán các đơn vị đã chủ động mở hội nghị triển khai công tác bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thành lập UBBC các cấp; thống kê, rà soát về cơ sở vật chất, lập dự toán kinh phí... chuẩn bị cho công tác bầu cử. Công tác hiệp thương đã bám vào quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của tỉnh và dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu đại biểu HĐND các cấp.

Bám sát quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử; Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đầu tháng 2 vừa qua 100% đại biểu đã thống nhất thông qua số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 6 đại biểu; trong đó, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu (giới thiệu ứng cử 9 người). Số lượng đại biểu HĐND tỉnh là 52 đại biểu (số lượng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 95 người)... Kết quả hội nghị hiệp thương đảm bảo công bằng, bình đẳng; đảm bảo cơ cấu, thành phần theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, cụ thể trong công tác bầu cử của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Điện Biên Phủ; kế hoạch tổ chức bầu cử của UBBC tỉnh, thành phố; công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của thành phố được tổ chức thành công với 100% đại biểu nhất trí thông qua số lượng đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 30 đại biểu; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 58 người. Theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo ít nhất 35% số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ trúng cử khoảng 30%. Dự kiến cơ cấu đại biểu HĐND thành phố khóa VI, phụ nữ trúng cử là 13 đại biểu, đạt tỷ lệ 43% (giới thiệu ứng cử là 26 người). Dự kiến cơ cấu đại biểu người dân tộc thiểu số trúng cử là 7 đại biểu (dân tộc Thái 5, dân tộc Mông 2); 1 đại biểu ngoài Đảng trúng cử (giới thiệu ứng cử 2 người); 5 đại biểu trẻ tuổi (giới thiệu ứng cử 20 người)...

Cùng với công tác nhân sự; các cấp, các ngành, các địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống lại mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Chủ động đề ra các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Bài ảnh: Minh Thùy
Theo Báo Điện Biên Phủ Online


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.639.029
   Online: 38
   °