Được sự nhất trí của Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Mường Lay, tối ngày 24 và 25/3/2020, đội Rạp chiếu phim thuộc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên đã tổ chức chiếu phim tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã Mường Lay.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Chương trình chiếu phim tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những hoạt động tuyên truyền thiết thực của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh nhằm tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong nhân dân, giúp cho mọi người dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này.
Buổi chiếu phim đã thu hút được đông đảo người dân đón xem. (Ảnh: Xuân Chinh)
Đây là dịp để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta.
Những bộ phim được chiếu bao gồm:
Phóng sự tuyên truyền: "Phổ biến Luật bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026"; "Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946) - bước ngoặt về thể chế dân chủ"; "Ngày này năm xưa".
Phim truyện: "Mùi cỏ cháy", "Tiếng cồng định mệnh".
Buổi chiếu phim đã thành công tốt đẹp và nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo người dân tại đây.
 
Tin: Thu Hằng-TTĐATL.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.625.528
   Online: 77
   °