Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra vào ngày 23/5/202, là sự kiện quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân. Chính vì vậy công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử có vai trò quan trọng góp phần vào việc đảm bảo tính dân chủ và thành công của cuộc bầu cử, theo đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Câu chuyện thông tin " Trước giờ bầu cử"

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch  số 605/KH-UBND ngày 10/3/2021 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch số 552/KH-SVHTTDL ngày 15/3/2021 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị cơ sở căn cứ nhiệm vụ được giao, bám sát  sự chỉ đạo của cấp trên về các nội dung tuyên truyền bầu cử, tập trung vào những nội dung quan trọng nhất của từng giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, rộng khắp, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Các nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác bầu cử; tiêu chuẩn ứng cử, quyền ứng cử và bầu cử của công dân...được Ngành đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp như: Cổ động trực quan, các hoạt động triễn lãm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động chiếu phim lưu động, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, trên mạng xã hội, trên màn hình led, ấn phẩm, trên hệ thống truyền thanh cơ sở...

 

 

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh là đơn vị chủ đạo trong công tác tuyên truyền, với chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức và triển khai tập trung, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền như: Xây dựng maket mẫu tranh cổ động, khẩu hiệu, panô, áp phích gửi cơ sở tuyên truyền và in căng treo dựng 3 cụm pano tấm lớn tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên; xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ và Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh; 4 cụm phướn tuyên truyền tại Sân hành lễ tượng đài chiến thắngĐiện Biên Phủ, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công tác tuyên truyền lưu động và chiếu phim lưu động được đẩy mạnh. Đội tuyên truyên  lưu động tỉnh đã xây dựng chương trình tuyên truyền tổng hợp gồm các hình thức: tuyên truyền miệng, văn nghệ tuyên truyền và câu chuyện thông tin với các thông điệp về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân trong bầu cử; biểu diễn phục vụ tuyên truyền tại các xã, phường trong tỉnh, được đông đảo nhân dân đón nhận, cổ vũ.  Để các buổi chiếu phim lưu động được hiệu quả, đơn vị đã chủ động chuẩn bị các phim tài liệu có nội dung liên quan, lồng ghép tuyên truyền về nội dung bầu cử trước các buổi chiếu, phối hợp với các đơn vị có chương trình ký kết, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, để tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân vùng sâu, vùng cao vùng biên giới.

   Đơn vị đã thực hiện xây dựng bộ ảnh triển lãm, in đĩa gửi cơ sở tuyên truyền; sản xuất phim phóng sự tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở, của đơn vị, tuyên truyền trên màn hình led đã thu hút được sự chú ý của các tầng lớp nhân dân; In và phát hành tranh cổ động về bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Quầy sách tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ và các huyện, thị xã đã tăng cường xuất bản phẩm về Luật bầu cử để nhân dân thuận tiện nghiên cứu tìm hiểu.

Đội văn nghệ bản Xôm, xã Pá Khoang tham gia biểu diễn văn nghệ tại buổi tuyên truyền

Nhằm thêm phần phong phú, hiệu quả công tác tuyên truyền, Đoàn nghệ thuật tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền bầu cử phục vụ cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần bảo đảm sự thành công cuộc bầu cử.

      Song song với công tác tuyên truyền cổ động trực quan, công tác tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ...Các phòng, đơn vị tập trung tăng cường lượng tin, bài, ảnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên Cổng thông tin của Sở và Trang thông tin của các đơn vị; trên ấn phẩm VHTTDL. Các tin, bài tập trung vào các nội dung trọng tâm của từng đợt tuyên truyền theo kế hoạch của tỉnh, của Sở; giới thiệu nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này; đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trên màn hình led cũng được các đơn vị tích cực triển khai với các tin tức, phóng sự liên quan đến bầu cử.

 

      Để tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng Ngày hội của toàn dân, Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng, tổ chức tập luyện các chương trình nghệ thuật chào mừng cuộc bầu cử và chào mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, chương trình với các chủ đề ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, sẽ mang đến cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật đặc sắc. Các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao chào mừng  cũng được phòng nghiệp vụ chuyên môn, đơn vị chức năng tổ chức sôi nổi tạo không khí phấn khởi để ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thật sự là ngày hội của toàn dân.

Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, căng treo băng rôn, khẩu hiệu, xây dựng các cụm pano; tuyên truyền bằng xe lưu động, lồng ghép tuyên truyền về bầu cử thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn...tất cả tạo nên sự đồng bộ, phong phú, đa dạng trong công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở.

      Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa diễn ra thành công; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Cương lĩnh Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử.

     Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của nhân dân chắc chắn rằng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày một vững mạnh./.

Bài, ảnh: Thu Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.639.020
   Online: 20
   °