Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, trong khu vực, một số nước láng giềng cũng như trong nước và trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo an toàn, sức khỏe của người lao động, nhân dân cũng như thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, UBND tỉnh Điện Biên, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên đã dừng việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên năm 2021 (dự kiến tổ chức vào ngày 10/5/2021).

Đồng thời, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tạm dừng thực hiện các hoạt động như tập huấn, hội nghị, hội thảo… theo Kế hoạch số 495/KH-HĐATVSLĐ ngày 26/02/2021 của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021 cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và có văn bản công bố hết dịch của cơ quan có thẩm quyền. Các nội dung, hoạt động khác, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương chủ động triển khai thực hiện hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 đảm bảo nội dung, thời gian theo Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021 đã ban hành.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” sẽ diễn ra từ ngày 1 - 31/5/2021 trên phạm vi toàn tỉnh./.

Lan Phương

Theo: dienbien.gov.vn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.638.935
   Online: 87
   °