Để triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc trẻ em trong gia đình năm 2021 và phục vụ công tác quản lý nhà nước về trẻ em trong gia đình. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình, từ đó giảm thiểu, hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là trong gia đình. Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện hoạt động chăm sóc trẻ em trong gia đình năm 2021.

Theo đó, nội dung của kế hoạch bao gồm: In và phát hành tài liệu tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em và xây dựng clip tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình.

Việc in và phát hành tài liệu tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em. Trên cơ sở Tài liệu tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em đã được biên soạn vào năm 2020, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật các thông tin, số liệu về phòng, chống xâm hại trẻ em. Dự kiến sô lượng in 3.000 cuốn, mỗi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành 45 cuốn, lưu tại Vụ Gia đình 165 cuốn. Phát hành Tài liệu tuyên truyền về vai trò của gia đình cùng với Bộ tài liệu tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 (đã hoàn thành việc in ấn trong năm 2020).

Về xây dựng clip tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình có nội dung tuyên truyền về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình; các hình thức xâm hại trẻ em; những điều cần nhớ để phòng, chống xâm hại khi ở nhà; một số kỹ năng cơ bản dành cho các thành viên gia đình để phòng, chống xâm hại trẻ em như: kỹ năng kiềm chế cơn tức giận, cảm xúc tiêu cực, quy tắc 5 ngón tay, quy tắc đồ bơi…Các nội dung cần làm rõ thông điệp "Đòn roi không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng" và mọi hành vi xâm hại trẻ em là vi phạm pháp luật, chuẩn mực văn hóa, đạo đức gia đình. Nội dung clip khoảng 10 phút, được thể hiện đa dạng dưới hình thức nhân vật hoạt hình, sự tham gia của nhà quản lý/chuyên gia và các thành viên gia đình, sau khi hoàn thành sẽ được phát sóng trên Kênh VTC1 – Kênh truyền hình giải trí tổng hợp.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu và triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch. Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, bất cập, Vụ Gia đình có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tiến độ đề ra.

Thùy Dương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.638.969
   Online: 60
   °