Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covdid 19 tại các tỉnh cũng như địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1259/UBND-KGVX, ngày 02/5/2021, theo đó, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các Sở, Ngành, tổ chức chính trị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid 19

Cụ thể:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và địa bàn có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021 của Văn phòng Chính phủ và công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo đúng quy định, đặc biệt phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng. Dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết (quán bar, karaoke, vũ trường, game) trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 02/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thời lượng phát tuyên truyền tình hình dịch bệnh covid 19 và các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp 5K, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang giữ khoảng cách tại các nơi công cộng, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định./. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.625.524
   Online: 78
   °