Ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến vào giai đoạn quyết liệt, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946-19/12/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2021), Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh trân trọng giới thiệu đến độc giả cuốn sách quý "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước" của tác giả Lê Quang Thiệu do Nhà xuất bản Thanh Niên phát hành.

Cuốn sách với  119 trang, kích thước 13x20.5x0.5cm, có nội dung chính bao gồm: Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua; Mọi việc đều thi đua; Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất; Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua; Thi đua phải có mục đích; Thi đua phải có kế hoạch tỉ mỉ; Thi đua sản xuất và tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; Thi đua phát huy sáng kiến, phổ biến và áp dụng rộng rãi sáng kiến, kinh nghiệm tiên tiến; Thi đua cải thiện đời sống, gây hạnh phúc cho dân; Thi đua xây dựng con người mới; Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng…

Qua cuốn sách, giúp độc giả hiểu rõ hơn về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự vận dụng sáng tạo quy luật tiến hóa của xã hội loài người và tâm lý tiến bộ của con người vào thực tiễn Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, anh dũng chống giặc ngoại xâm, tinh thần xây dựng đất nước của nhân dân ta có từ hàng ngàn năm. Phong trào thi đua yêu nước do Người phát động vẫn luôn là ngọn nguồn khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 73 năm đã qua, nhưng “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị và mang tính thời sự. Đặc biệt là trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh hiện nay, việc phát huy sức mạnh của phong trào Thi đua yêu nước cùng với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; chúng ta sẽ chiến thắng được đại dịch COVID-19. 

.

                                                                        Trịnh Quỳnh

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.636.930
   Online: 175
   °