Năm 2014, Bộ Lao động, Thương binh và xã Hội đã ban hành Thông tư 15/2014/TT-BLĐTBXH ngày 19/6/2014 về việc Hướng dẫn tổ chức Tháng Hành động Vì trẻ em

Theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BLĐTBXH thì từ năm 2015, tháng 6 hàng năm (từ ngày 01 đến ngày 30) sẽ được chọn là Tháng hành động vì trẻ em.

Thời gian tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em sẽ vào tuần cuối tháng 5 hoặc ngày 01 tháng 6.

Mục đích tổ chức Tháng hành động vì trẻ em nhằm:

1. Thúc đẩy sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

2. Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình; vận động xã hội nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

3. Tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

Thông tư quy định rõ các nội dung tổ chức trong Tháng hành động vì trẻ em. Trong đó đặc biệt chú trọng tới giáo dục văn hóa truyền thống, an toàn giao thông, kỹ năng tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị bóc lột lao động, bị xâm hại, phòng tránh tai nạn thương tích.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; các cơ quan, tổ chức liên quan đến chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong công tác tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em.

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh (T.H)

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.625.428
   Online: 10
   °