Với chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, Tháng hành động vì trẻ em sẽ diễn ra với những hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Cụ thể, từ ngày 01/6 đến 30/6/2021 trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra nhiều hoạt động thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Cấp thành phố sẽ tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em (dự kiến vào ngày 27/5/2021 tại quận Hà Đông). Cấp quận, huyện, thị xã sẽ ban hành kế hoạch và tổ chức lễ phát động từ ngày 24/5 đến 01/6/2021 hoặc triển khai Tháng hành động vì trẻ em phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trong trường hợp tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị sẽ triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 đảm bảo an toàn, phù hợp, hiệu quả, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của thành phố.

Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố về công tác trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; các chương trình, quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2030; vận động sự tham gia tích cực của các cấp ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cộng đồng, gia đình và bản thân trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và chuyển đổi hành vi tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Truyền thông, tư vấn, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp và cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng cho cha mẹ và những người chăm sóc trẻ, tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, kỹ năng bảo vệ, phòng, chống xâm hại và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh. Tuyên truyền về chủ đề, thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng phóng sự, video, xây dựng tài liệu, sản phẩm truyền thông...

Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các hoạt động sáng kiến, hội thi nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quyền trẻ em, đưa ra các giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em tại gia đình, cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở cách ly tập trung khi thiên tai, dịch bệnh, phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tăng cường truyền thông về số điện thoại của Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội - 024.3525.662 và Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em - 111 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu cần trợ giúp, bảo vệ trẻ em.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thường xuyên rà soát, quản lý trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng để có giải pháp ngăn ngừa, trợ giúp kịp thời. Tập trung giải quyết, can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, nhằm đảm bảo quyền trẻ em nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai, đồng thời, xem xét kết luận, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp trẻ em... trong việc chậm trễ, thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, bao che hành vi, vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp với chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em”. Tiếp nhận trẻ em trong thời gian trẻ em không học tập tại trường nhằm quản lý chặt chẽ đảm bảo an toàn cho trẻ, giảm tối đa tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bị tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, ngã, bỏng, giao thông. Đồng thời, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tổ chức các hoạt động cho trẻ em sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư.

Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế hỗ trợ cho trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng; đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở vật chất hoặc nâng cấp các công trình trường, lớp học, nhà bán trú, bể bơi, bổ sung các trang thiết bị vui chơi giải trí, dụng cụ thể dục, thể thao phù hợp cho trẻ em tại cộng đồng.

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Biểu dương, khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia và có nhiều thành tích nổi bật trong Tháng hành động vì trẻ em. Đồng thời, nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc triển khai, thực hiện Tháng hành động vì trẻ em để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện những năm tiếp theo.

Minh Hương

 
 

https://thanglong.chinhphu.vn/


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.625.498
   Online: 85
   °