Chiều 1.7, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc xây dựng tiêu chí xác định sản phẩm thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực nghệ thuật gồm Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng Bộ...

Tại buổi làm việc, các đơn vị được giao là đầu mối triển khai đề án xây dựng, quảng bá thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã báo cáo Thứ trưởng về tiến trình xúc tiến thực hiện xác định các sản phẩm thương hiệu quốc gia trong từng lĩnh vực như điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn... Một số đơn vị đã xác định được sản phẩm thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực của mình, như: Mỹ thuật với Đề án xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” giai đoạn 2020-2030; Nhiếp ảnh với Đề án xây dựng thương hiệu quốc gia “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” giai đoạn 2020-2030... Ngoài ra, một số ngành đang cân nhắc để lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu và thật sự thích hợp, đáp ứng theo tiêu chí mang tầm thương hiệu quốc gia như Nghệ thuật biểu diễn.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị các đơn vị cần khẩn trương xúc tiến xây dựng tiêu chí xác định sản phẩm thương hiệu quốc gia để hướng tới mục tiêu giúp nghệ thuật trở thành những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của đất nước. Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, các đơn vị cần căn cứ vào nhiệm vụ, giải pháp thu hút và hỗ trợ đầu tư của Thông tư 33/2019/TT-BCT (Thông tư Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam); cần chú ý tới xây dựng các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến phát triển các sản phẩm thương hiệu quốc gia về nghệ thuật có những lợi thế và tiềm năng trong ngành công nghiệp văn hóa. Sản phẩm thương hiệu quốc gia Việt Nam có phần đặc thù hơn so với các ngành nghề khác nhưng cũng cần phải bám sát các tiêu chí đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn của Bộ Công thương Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam bao gồm: Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong. Đơn vị chủ trì từng đề án phải chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề để đề xuất, xây dựng và phối hợp thực hiện các đề án theo tiêu chí tại Thông tư và quy định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 8.10.2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Theo: https://bvhttdl.gov.vn/


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.647.277
   Online: 45
   °