Những năm qua Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh triển khai đồng bộ các hoạt động văn hóa thông tin tổng hợp, phổ biến phim, phát hành xuất bản phẩm phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật và thu nhận thông tin của quần chúng; nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp, hình thức, hướng dẫn hoạt động văn hóa, tuyên truyền cơ sở nhằm bảo tồn giá trị văn hóa của các dân tộc, xóa bỏ hủ tục, đẩy lùi tệ nạn xã hội; giảm sự chênh lệch về mức sống và mức hưởng thụ văn hóa giữa các dân tộc. Qua đó, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh tuyên truyền tại xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ

6 tháng đầu năm , đơn vị bám sát Quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021; các sự kiện chính trị của đất nước và tỉnh Điện Biên như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021); cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;  Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động 01/5, 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 131 năm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021)…; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Đơn vị đã tập trung tổ chức, triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền cổ động chào mừng Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Từ đầu năm đến nay đơn vị đã, sáng tác 9 mẫu tranh gửi cơ sở tuyên truyền; Căng treo 707 băng rôn, cờ phướn , khẩu hiệu;  phát hành 4000 tranh cổ động tuyên truyền bầu cử; dựng 19 cụm cổ động.  Xây dựng 14 video, phóng sự tuyên truyền; Viết, biên tập 139 tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử  của Sở và đơn vị; phát hành 03 số/600 cuốn Văn hóa, Thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên gửi cơ sở.  Thực hiện trên 176 buổi lượt xe tuyên  truyền cổ động mặt đường và phục vụ cơ sở. Kết hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; phòng, chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em; bài trừ các hủ tục, tệ nạn xã hội; tuyên truyền giáo dục pháp luật, lao động việc làm và chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể người dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đội chiếu phim lưu động tại xã Thanh Nưa

Bên cạnh đó các đội chiếu phim lưu động đã tổ chức chiếu 330 buổi, tuyên truyền xe loa 622 buổi với nội dung phong phú,  ngôn ngữ dễ hiểu đã truyền tải tới bà con nhân dân ở các bản vùng sâu, vùng xa về việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; những lợi ích của việc học nghề và đi xuất khẩu lao động... Qua tuyên truyền đã tác động tích cực tới nhận thức của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động biểu diễn Văn hóa, nghệ thuật từ đầu năm đơn vị đã xây dựng KH và tổ chức thực hiện 10 Chương trình Văn hóa, nghệ thuật và  chương trình TTLĐ; tổ chức 9 buổi hoạt động văn hóa văn nghệ vào tối thứ 7 hàng tuần tại sân hành lễ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ để phục vụ khách du lịch và nhân dân. Phối hợp với các ban ngành tổ chức các chương trình văn nghệ nhằm nâng cao sự giao lưu và mức hưởng thụ văn hóa cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Xuất bản phẩm được tăng cường tuyên truyền tại hệ thống các hiệu sách và hình thức online

Hoạt động phát hành xuất bản phẩm được duy  trì hoạt động tại các Hiệu sách, cửa hàng trên hệ thống toàn tỉnh, song song với đó Trung tâm đã đẩy mạnh phát hành các xuất bản phẩm với hình thức bán online. Tham gia trưng bày, triển lãm 7 cuộc phục vụ sự kiện chính trị và  các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trên địa bàn tỉnh và địa phương.

Thời gian tới để công tác văn hóa, văn nghệ,  tuyên truyền,  cổ động đạt hiệu quả cao nhất, Đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác  tuyên truyền, cổ động, hoạt động văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, các đội chiếu phim lưu động nhằm tuyên truyền, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân vùng sâu, vùng khó khăn, khu vực biên giới.

Thu Thủy

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.647.265
   Online: 17
   °