Ngày 7/9, Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh đã ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Biểu diễn nghệ thuật là hình thức phục vụ du khách hiệu quả

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của viên chức, đảng viên, người lao động trong đơn vị về phát triển du lịch, coi phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là sự nghiệp chung của các cấp chính quyền và toàn xã hội; gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị đối với kết quả các hoạt động góp phần phát triển du lịch tỉnh Điện Biên.

Chi bộ xác định thực hiện quán triệt Nghị quyết 03 và các nhiệm vụ phát triển du lịch một cách thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn. Công tác quán triệt, triển khai sẽ thực hiện theo phương thức phổ biến Nghị quyết trên hồ sơ công việc, lồng ghép với các nội dung sinh hoạt Chi bộ trong tháng 10/2021. Bên cạnh đó, cần gắn với chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ và đơn vị Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh để đưa các nội dung phát triển du lịch vào kế hoạch, chương trình công tác từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Chương trình được ban hành sẽ là cơ sở định hướng quan trọng để Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh triển khai nhiệm vụ công tác, đóng góp vào phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay.

Hồng Hạnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.647.291
   Online: 1
   °